İdari Birim Kalite Komisyon Üyeleri
İDARİ BİRİMLER KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ
Birim Adı ve Soyadı Görevi e-posta
Genel Sekreterlik Çağlar KEYVAN Yazı İşleri Müdürü keyvan@hacettepe.edu.tr
Hastaneler Yavuz ATAKLI Hastaneler Başmüdürü atakliy@hacettepe.edu.tr
Döner Sermaye Nazmiye Yeşil Döner Ser. İşl.e Müd. Yrd. yeni@hacettepe.edu.tr
Personel Dairesi Başkanlığı Mustafa ALTAY Sicil Şube Müdürü mustafaa@hacettepe.edu.tr
İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. İlhan BORA Şube Müdür V. ibora@hacettepe.edu.tr
Kütüphane ve Dok. Dai. Bşk. Ülker AKMAN Kütüphane Şube Müdürü ulker@hacettepe.edu.tr
Öğrenci İşl. Dairesi Bşk. Özkan AY Daire Başkan Yardımcısı ozkanay@hacettepe.edu.tr
Yapı işleri ve Tek. Dai. Bşk. Ali SALİHOĞLU Yatırım İşl. Müdürü asalih@hacettepe.edu.tr
Sağlık, Kültür ve Spor Dai. Bşk. Recep AYDOĞDU Sosyal Tesis İşl. Müdürü raydogdu@hacettepe.edu.tr
Strateji Geliştirme Daire Bşk. Berna GÜVENDİREN YILMAZ Şube Müdür V. bernag@hacettepe.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Mevlüt EDİZ Bilgi İşlem Dai. Bşk. Yrd. mevlut@hacettepe.edu.tr
Hukuk Müşavirliği Ahmet KARABOĞA Şube Müdürü karaboga@hacettepe.edu.tr
Bilimsel Araştırmalar Birimi Y. Perran VAROL BAP Koordinatörü pkemal84@gmail.com
Avrupa Birliği Koordinatörlüğü Ceren YILMAZ Şube Müd. V. cyilanci@hacettepe.edu.tr
ÖYP Koordinatörlüğü Yrd. Doç. Dr. Yasemin ABAYHAN ÖYP Koordinatör Yrd. yasemina@hacettepe.edu.tr
Kariyer Merkezi Oğuzhan YILMAZ Görevli - Memur oguzhan.yilmaz@hacettepe.edu.tr
Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Prof.Dr. Timurhan GÜR Koordinatör timurgur@hacettepe.edu.tr
Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü Okutman Aynur DEMİRCAN Koordinatör Yrd. secmeli@hacettepe.edu.tr
Teknokent Nurettin AKTEPE Genel Müd. Yrd. naktepe@hacettepeteknokent.com.tr
HTTM Dr. Sanem Yalçıntaş GÜLBAŞ Genel Müd. Yrd. sanem.gulbas@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Kalite Komisyonu
16.05.2016 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]